jueves, 31 de marzo de 2011

The Tatara Women Work Song

Fecha estelar: -311753.99
__________________________________________________________________

En la Princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki, un buen momento para escuchar.
Música de Joe Hisaishi. 


Hitotsu Futatsu wa 
Akago mo Fumuga 
Mitsu Yotsu wa 
Oni mo Naku, Naku 
Tatara Onna wa Kogane no Nasake 
Tokete Nagarerya 
Yaiba ni Kawaru 

.


.

No hay comentarios:

Publicar un comentario